Eraspo Asten : 0493 560290
Eraspo Helmond : 0492 382777

Bomengranulaat

Bomengranulaat bestaat uit grof vulkanisch hard gesteente met voedingsstoffen. Het is een goede basis voor bomen bij zwaar belaste verhardingen, zoals wegen, pleinen en parkeerplaatsen.
Bomengranulaat heeft een dubbelfunctie. Het werkt als fundering voor de verharding en tevens heeft het een goed water- en luchtdoorlatendheid waardoor wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Op basis van: lava/grauwack met voedingsstoffen.